Опубликовано 24.08.2016

Баланы мектепке даярдоо канча турат?

Китеп баштык
Казахстан
$17
Кыргызстан
$12
Таджикистан
$15
Узбекистан
12 барактуу дептер (10 даана)
Казахстан
$0,4
Кыргызстан
$0,72
Таджикистан
$1,3
Узбекистан
48 барактуу жалпы дептер
Казахстан
$0,25
Кыргызстан
$0,3
Таджикистан
$0,6
Узбекистан
Түстүү карандаш (12 даана)
Казахстан
$2
Кыргызстан
$1,44
Таджикистан
$1,5
Узбекистан
Сүрөт альбому
Казахстан
$0,5
Кыргызстан
$0,5
Таджикистан
$1
Узбекистан
Түстүү кагаз
Казахстан
$0,8
Кыргызстан
$0,72
Таджикистан
$1,5
Узбекистан
Калем
Казахстан
$0,2
Кыргызстан
$0,27
Таджикистан
$0,5
Узбекистан
Пенал
Казахстан
$4
Кыргызстан
$0,72
Таджикистан
$4
Узбекистан
Жөнөкөй карандаш
Казахстан
$0,6
Кыргызстан
$0,14
Таджикистан
$0,12
Узбекистан
Сызгыч
Казахстан
$0,3
Кыргызстан
$0,28
Таджикистан
$0,25
Узбекистан
Акварель боёгу
Казахстан
$1
Кыргызстан
$1,44
Таджикистан
$3,5
Узбекистан
Мектеп формасы
Казахстан
$60
Кыргызстан
$38
Таджикистан
$20
Узбекистан
Желим-карандаш
Казахстан
$0,5
Кыргызстан
$1
Таджикистан
$0,6
Узбекистан
Күндөлүк
Казахстан
$0,7
Кыргызстан
$0,78
Таджикистан
$2,5
Узбекистан
Редакция OpenAsia
Редакция OpenAsia
Автор материала

Читайте также

Вернуться в начало